HAPPY DAYS na MAXMAX.cz jsou tady! Mimořádná SLEVA -5 % NA VŠE s kódem: HAPPY

Milý zákazníku e-shopu MAXMAX.cz, bezpečné zacházení s Vašimi osobními údaji je pro nás prioritou. V těchto Zásadách o zpracování osobních údajů Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jaké k tomu využíváme nástroje a za jakým účelem je používáme, pokud se stanete návštěvníkem našich webových stránek nebo využijete-li naše on-line služby.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) – společnost MAXMAX.cz, s.r.o., IČO: 02031043, se sídlem Prakšická 1338, 68801 Uherský Brod, Česká republika, provozovatel webových stránek https://www.maxmax.cz/

 

1. Osobní údaje a jejich zpracování

 

1.1 Specifikování osobních údajů a účel zpracování osobních údajů

a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) MAXMAX.cz zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky: jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, platební údaje a e-mailová adresa.

c) Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě registrace zákazníka představuje přihlašovací e-mail zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí.

d) Osobní údaje jsou v případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření zákaznického konta, zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (realizace objednávky). Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s vytvořením Vašeho zákaznického konta, použijeme je zejména pro správu zákaznického konta tak, jak je uvedeno v bodě 1.3 (a).

e) Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 1.4).

Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

f) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

g) V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

 

1.2. Formulářové údaje

a) Na webových stránkách MAXMAX.cz můžete využít formulář k reklamaci či k vrácení zboží, pomocí nichž nám zašlete své údaje. Tyto údaje budou využity pouze za účelem úspěšného vyřízení Vašeho požadavku.

1.3 Nastavení účtu a nákup bez registrace

a) Pomocí registrace si můžete zřídit zákaznický účet, který je zabezpečen heslem. Založením zákaznického účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům; můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje.

b) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako host. V takovém případě dochází ke zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s dokončením Vaší objednávky.

c) Založením svého zákaznického účtu berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje.

d) V případě, že si budete přát zrušení Vašeho zákaznického účtu, kontaktujte nás na: dotazy@maxmax.cz.

1.4 Adresná reklama

a) Naším cílem je neustálé zkvalitňování našich služeb tak, abychom mohli pro naše zákazníky vytvořit takové webové stránky, které zajistí uživatelům jejich snadné ovládání, a které jim umožní zobrazení reklamy, která bude odpovídat přímo jejich zájmům. Proto, abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit Vašim zájmům, využíváme Vámi zaslané informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetové připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a čase návštěvy naší webové stránky.

b) S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o Vás získáme, nakládáme zásadně v pseudonymizované podobě, abychom omezili rizika související se zpracováním Vašich osobních údajů.

1.5 Hodnocení zakoupených produktů

a) Z důvodu zkvalitnění našich služeb Vám bude do 15 dní od nákupu zaslán Dotazník spokojenosti společnosti Heureka (Heureka Shopping s.r.o., Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká republika). Pokud nechcete dotazník vyplnit, tento e-mail ignorujte. Pokud máte dotazy na Dotazník spokojenosti, kontaktujte nás na: dotazy@maxmax.cz

 

2. Návštěva naší domovské stránky

 

2.1 Sledování na webových stránkách (webtracking)

a) V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

Ke zpracování údajů pro statistické účely využíváme služeby Google Analytics společnosti Google Inc., se sídlem1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Trackingové technologie nám pomáhají pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich intuitivní jednoduché ovládání. Dále nám také umožňují zjistit, o jaké výrobky a produkty se nejvíce zajímáte, abychom Vám tyto mohli snadněji nabízet.

b) Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách. Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek.

2.2 Sledování konverzí (conversion tracking)

a) Prostřednictvím konverzních cookie na webových stránkách https://www.maxmax.cz dochází ke sledování objednávek a registrací, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím linku maxmax.cz umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Účelem tohoto sledování je maximální přizpůsobení reklam maxmax.cz našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely zúčtování. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt.

2.3 IP adresa

a) IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

b) Na základě uložení IP adresy na našem serveru, je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu maxmax.cz a Poskytovatel neukládají IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům. Následně dochází k anonymizaci IP adresy tak, že se na místo posledních osmi čísel dosadí „x“. Na základě provedené anonymizace IP adresy, není možné z naší strany určit konkrétní fyzickou osobu.

2.4 Logovací soubory

a) Při každé návštěvě webových stránek maxmax.cz vyšle váš webový prohlížeč informaci o vašich uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa, původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou vaším webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).

b) IP adresy jsou pro účely vyhodnocení ukládány výlučně anonymně. Vyhodnocení těchto logovacích datových souborů slouží k tomu, abychom mohli snadněji nalézt chyby a byli schopni je co nejrychleji odstranit. Kromě toho nám to umožní řídit kapacitu serveru a dále zlepšovat naši nabídku.

2.5 Cookies

a) V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na váš počítač, a proto nedochází k načítání vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

b) Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Chtěli bychom však upozornit na to, že používání funkce nákupního košíku a objednávání našich výrobků je možné pouze tehdy, jestliže cookies povolíte.

c) Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání vašeho počítače a neobsahují viry

d) Soubory cookies vyžadované k činnosti webových stránek, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek a slouží rovněž k zajištění funkčnosti našeho e-shopu, tzv. technické cookies.

e) Soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování webových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení webových stránek. Tyto cookies jsou používány pro zkvalitnění nabídky našich produktů (např. omezení zátěže, funkčnost přihlášení, délka trvání: jedna návštěva webových stránek, funkčnost nákupního košíku)

Na našem e-shopu používáme tyto soubory cookies:

last click (pro ukončení práce s webovým prohlížečem)

session cookie (pro rozpoznání návštěvy webových stránek)

ever cookie (pro rozlišení mezi stávajícím a novým zákazníkem)

f) Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

 

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

 

3.1 Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

b) Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. MAXMAX.cz nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci MAXMAX.cz přímo způsobil.

3.2 Doba uchovávání

a) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je MAXMAX.cz povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3 Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které MAXMAX.cz potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

3.4 Kontaktujte nás

a) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy dotazy@maxmax.cz nebo na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

b) To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

Kontakt:

MAXMAX.cz, s.r.o.

Prakšická 1338

68801 Uherský Brod

Tel.: 736 441 851